มันอาจฟังดูประสาทๆ สักหน่อย แต่ผมจำเป็นต้องบอกว่า มันมีเหตุผลและความจำเป็นบางอย่างที่ผมไม่สามารถเล่าได้ มันจะส่งผลต่ออรรถรสของเรื่องราวที่คุณจะได้อ่านต่อไปข้างหน้า 

แต่ถ้าคุณยืนยันที่จะฟัง ผมก็จะขออธิบายตรงนี้เลยว่า จริงๆ แล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพูดเรื่องนี้ ผมน่าจะเคยพูดแบบนี้สองหรือไม่ก็สามครั้งมาแล้ว ไม่ใช่แบบที่คุณคิด ไม่ได้หมายถึงการพูดเซ้าซี้ แต่เหมือนความรู้สึกแบบเดจาวู คือพูดเป็นครั้งแรก แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก 

เพราะหลังจากนี้ไปไม่กี่เดือน โลกที่เรารู้จักจะไม่มีอีกต่อไป ไม่มีทั้งผม คุณ หรือใครหลงเหลืออยู่อีกเลย มันคือจุดจบของโลกที่เรารู้จัก แต่ที่น่าแปลกคือ ผมมักจะถูกส่งกลับไปในห้วงเวลาต่างๆ ก่อนหน้านี้ มีชีวิตอยู่มาจนถึงจุดจบของโลก

ข้อมูลหนังสือ