หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือ หลักการ วิธีการ และผลลัพธ์ ในหนึ่งชีวิตให้กับ “คุณ” เพื่อใช้ “นำพา” คุณไปให้ถึง “จุดสมดุลสูงสุดของชีวิต" 
และได้เริ่มต้นใช้ชีวิตกับผลลัพธ์ใหม่ที่ “คุณเป็นคนเลือก” เพื่อคุณจะได้ไม่ขาดทุนกับการ “ได้ใช้ชีวิต” ที่ควรจะเป็น..ในหนึ่งชีวิตนี้
แล้วใช้เป็นหลักการ หลักยึดเหนี่ยว “แก่นชีวิตใหม่” ที่คุณได้เป็นคนเลือก กำหนด ออกแบบ สร้าง ด้วยตนตนของคุณเองอย่างแท้จริง
สมดุลความสุขเป็นพื้นฐานของชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • แก่นชีวิตใหม่ New Life Principle
  • ผู้เขียน: อธิวัฒน์ อังคสุโข
  • จำนวนหน้า: 393 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2565
  • ISBN: 9786165863193