คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ได้พิสูจน์ตัวเองกับการทำงานในบทบาทพรรคฝ่ายค้านที่ยืนหยัดตรวจสอบรัฐบาลประยุทธ์อย่างแข็งขัน แต่หากพรรคก้าวไกลตั้งใจจะเป็น Change Agents ผู้เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมที่คนมีสิทธิเท่าเทียม โอกาสในชีวิตไม่ขึ้นกับนามสกุลและคอนเน็กชัน ตลาดสินค้าและบริการมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ก็ต้องพร้อมเผชิญกับโจทย์ที่ยากขึ้นไปอีก

ข้อมูลหนังสือ