นวนิยายเรื่อง “คนหนุ่ม” มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลา 4 เดือน แต่ละภาคในสามภาคใช้เวลาเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น 

อาร์คาดี เขียนบันทึกหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ 1 ปี เขาตื่นรู้อย่างแท้จริงตามคำพูดของเขาเองข้อมูลหนังสือ