ปัญหาเด็กกินยาก ไม่ว่าจะเป็น เด็กไม่กินผัก เด็กไม่กินเนื้อสัตว์ เด็กอมข้าว หรือกระทั่งไม่ยอมกินอาหารเลย มักมีจุดเริ่มต้นมาจากการไม่ให้ความสำคัญต่อ ‘อาหารตามวัย’ ที่เหมาะสมในขวบปีแรกของชีวิตทั้งในแง่ของอาหาร ตารางเวลา วินัย รวมถึงบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร เพราะอาหารตามวัยไม่ใช่แค่ส่วนเติมเต็มสารอาหารจากนมแม่หรือนมผงเท่านั้น หากแต่เป็นการเติบโตของร่างกายและพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมของลูกด้วย

ข้อมูลหนังสือ