“จำลอง ฝั่งชลจิตร  ได้ก้าวไปไกลเกินกว่ามาตรฐานของสิ่งที่เป็นความหมายในการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทยไปแล้ว” 

- Bangkok Post (GAP) 

“เมื่อมองย้อนหลังไปตามถนนเรื่องสั้นของไทยก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า จากมนัส จรรยงค์ ถึง จำลอง ฝั่งชลจิตร เป็นเส้นทางเหยียดยาว โดยมี ‘สีของหมา’ เป็นหลักกิโลเมตรสำคัญอันนึง” 

- เสกสรรค์ ประเสิร์ฐกุล 

ข้อมูลหนังสือ