ตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ใครๆก็คิดว่ายิ่งใหญ่และทรงอำนาจมากที่สุดในโลก เพราะความเป็นมหาอำนาจมากที่สุดในโลก เพราะความเป็นมหาอำนาจของโลกเพียงขั้วเดียว ภายหลังจากยุคสงครามเย็นสิ้นสุดลง แต่ประเทศนี้อยู่บนกองผลประโยชน์ทั่วโลกอันมหาศาล อำนาจจึงคิดว่าอยู่ในมือประธานาธิบดี จึงไม่ได้อยู่ที่บุคคลผู้นี้เพียงคนเดียวเท่านั้นตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่เสี่ยง แต่ใครๆก็ยังอยากที่จะนั่งตำแหน่งนี้กันไม่หยุดหย่อน 

ข้อมูลหนังสือ

  • ใครฆ่าประธานาธิบดี สหรัฐฯ
  • ผู้เขียน: ภานุดา วงศ์พรหม
  • สำนักพิมพ์: ทอร์ช
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786165822589