ผมหวังว่า รังสิมันต์ โรม จะกล้าหาญไต่เพดานทุกวัน ไปให้พ้นจากกรงขังที่ครอบสภาผู้แทนราษฎรไทย จนกลายเป็น "ผู้แทนราษฎรแบบปฏิวัติ" ที่กล้า "โจนทะยาน สะท้านฟ้า" เพื่อทำให้สิ่งเก่าตายไป และทำให้สิ่งใหม่ได้เกิด
- ปิยบุตร แสงกนกกุล

การอภิปรายของรังสิมันต์ โรม ชี้ให้เห็นอย่างหนักแน่นและกระจ่างชัดถึงรูปธรรมของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์ หรือจะเรียกว่าเป็นการตีแผ่ระบอบประยุทธ์ที่มีเชิงอรรถอย่างแน่นหนาชี้ให้เห็นการเกาะเกี่ยวผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นนำหลายๆ กลุ่มว่าเอื้อประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันอย่างไร ค้ำจุนอำนาจของกันและกันอย่างไร รวมถึงชี้ให้เห็นว่าประเทศชาติและประชาชนเสียผลประโยชน์ไปมากมายมหาศาลอย่างไรบ้างจากการบริหารประเทศที่ออกนโยบายและกฎมายที่มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ให้กับเครือข่ายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเครือข่ายอำนาจทางการเมือง
- ประจักษ์ ก้องกีรติ

ข้อมูลหนังสือ