รูปแบบกับเนื้อหาประชาธิปไตยอะไรสำคัญกว่ากัน
อะไรคือแก่นสารของประชาธิปไตยกันแน่
อุดมคติกับความเป็นจริงเรื่องเกี้ยเซี้ยทางการเมือง
เสียงของคนเล็กคนน้อยกับประชาธิปไตย
เคลื่อนไหวมวลชนแบบไหนจึงเป็นประชาธิปไตย
พลังของชนชั้นกลาง
สาระของเสียงเรียกร้องให้แยกประเทศ
องค์กรอิสระและฝ่ายตุลาการ
ชนชั้นนำกับการหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมือง

ข้อมูลหนังสือ