แค่เปลี่ยนที่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

หลายคนต่างมีเป้าหมายที่จะทำอะไรให้สำเร็จ เพื่อนำพาชีวิตให้ไป
สู่ความสุขสบาย เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่สำเร็จ
เหมือนคนอื่นเขา ทั้งที่เราเองก็มีความรู้ มีความสามารถไม่ได้แพ้คน
อื่นๆเลย คำตอบสั้นๆ คือ ใจ

ถ้าใจของเราไม่สามารถคอนโทรลให้มีพลัง มีแรง และอยู่กับปัจจุบัน
ขณะได้ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินที่เราจะประสบความสำเร็จได้
อย่างแท้จริง

แค่เปลี่ยนที่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ เป็นเพียงแนวทางความคิด เพื่อให้คุณ
มีความหวัง มีแรง และเพิ่มพลังให้กับชีวิตของคุณ นี่คือเป้าหมายของ
การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • แค่เปลี่ยนที่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ
  • ผู้เขียน: ราชรามัญ
  • สำนักพิมพ์: MD
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786165786676