หนังสือเล่มนี้หมอเขียนและกลั่นทุกตัวอักษรจากประสบการณ์ตรงในชีวิต ทั้งในบทบาทหมอ แม่ และภรรยา หมอได้ตกผลึก และแบ่งปันแนวทางในการดูแลเยียวยาจิตใจตนเอง และคนในครอบครัว ในวันที่ต้องมีใครสักคนประสบสภาวะวิกฤติทางอารมณ์ 

นอกจากผู้อ่านจะได้ความรู้ด้านโรคและวิธีรักษาทางการแพทย์ของโรคซึมเศร้าแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ยังได้บอกแนวทางในการดูแลจิตใจและอารมณ์ตนเองวิธีการเปลี่ยนกรอบความคิด แนวทางในการบริหารชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว ตลอดจนแนวทางการดูแลลูกของพ่อและแม่ เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติอารมณ์และจิตใจในวัยผู้ใหญ่ จึงเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ในการใช้ เป็นแนวทางบริหารสมดุลชีวิต ด้วยความสุข ความสงบและอิ่มเต็ม เข้าใจแก่นแท้และความจริงของชีวิต

ข้อมูลหนังสือ