สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ การแข่งขันยุคใหม่มีความดุเดือดซับซ้อน เกินกว่าจะใช้นิยามที่ว่า
“ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”เหมือนในยุคที่ผ่านมา เพราะบางทีปลาใหญ่ หรือรายใหญ่
ก็พ่ายแพได้ เจ้าตลาดไมได้หมายความว่าจะไร้ผู้ท้าชิง ทุนใหญไมได้ผูกขาดเหมือนในอดีต
ประเด็นสาคัญคือ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วแสดงว่า SME หรือผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม เล็ก และกลาง ก็น่าจะมีโอกาสรอดจากอุ้งมือของทุนข้ามชาติ ทุน
ผูกขาด และอีกสารพัดทุนที่หลายคนเรียกว่า “ทุนใหญ่”

ข้อมูลหนังสือ

  • ฝ่าวิกฤต New Normal ด้วยการตลาดหมารองบ่อน
  • ผู้แปล: วิชาวุธ จริงจิตร
  • สำนักพิมพ์: ต้นคิด
  • จำนวนหน้า: 267 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2564
  • ISBN: 9786165781800