หนังสือรวมบทสัมภาษณ์และข้อเขียนว่าด้วยทัศนะและความเป็นไปของบ้านเมือง ในห้วงเวลาที่มีเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จากมุมมองของ ‘ปัญญาชนสยาม’ผู้ประกาศตัวเป็น ‘รอยัลลิสต์’

อีกทั้ง ยังเป็นครั้งแรกในเล่มนี้ ที่ได้รวบรวมคำประกาศเกียรติคุณจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกที่เคยมอบรางวัลให้ ส. ศิวรักษ์ ให้ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่า โลกมองชายชราผู้นี้อย่างไร และ 'ปัญญาชนปลดแอก' ผู้นี้ทำอะไรไว้ให้โลกใบนี้บ้าง

ข้อมูลหนังสือ

  • ปัญญาชนปลดแอก
  • ผู้เขียน: ส.ศิวรักษ์
  • สำนักพิมพ์: ธนดิศ
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2564
  • ISBN: 9786165775441