ศาสตราจารย์ ฝางหนิง ผู้เขียนหนังสือ ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน เล่มนี้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์ภายใต้ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (CASS) เป็นอดีตผู้อำ นวยการสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์ แห่งนี้ ถือเป็นนักคิดและนักปรัชญาการเมืองที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในแวดวงวิชาการจีน มี ผลงานทางรัฐศาสตร์มากมาย ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนที่ท่านเขียนถือได้ว่าเป็น หนังสือที่สะท้อนประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของตะวันตก และตะวันออก รวมทั้งย่อประวัติศาสตร์การเมืองจีนในช่วงกว่าร้อยปี มานำ เสนอได้อย่าง ครอบคลุมและลึกซึ้ง

ข้อมูลหนังสือ