เหตุการณ์ 6 ตุลา 19 เป็นเหตุการณ์ในม่านลึกลับ หนังสือที่พูดเรื่องนี้มีไม่มาก และน้อยมากกวานั้นในหนังสือเรียน ทำไมเหตุการณ์ความรุนแรงอันควรบันทึก ศึกษา และจดจำ จึงเหมือนคล้ายถูกทำให้ลืม แม้เวลาจะผ่านมา 44 ปี ความจริงยังคงสูญหาย

มนุษย์ 6 ตุลา หนังสือโดย มนุษย์กรุงเทพฯ เล่าเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผ่านบทสัมภาษณ์ 19 ชิ้น เป็นความพยายามที่จะบันทึกเหตุการณ์ในเวลานั้นผ่านเรื่องเล่าชีวิตคน ผู้คนที่เผชิญเรื่องราวต่างๆ ในมุมต่างๆของตน ในหน้าประวัติศาสตร์โหดร้ายที่ยังไม่มีใครได้รับโทษ และยังไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก

‘มนุษย์กรุงเทพฯ’ ได้ตัดทอนและเรียบเรียงให้สั้นกระชับเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ปิดท้ายด้วยคำอธิบายขนาดยาวจากนักวิชาการ ที่ค่อยๆ คลี่ความโกลาหลให้เห็นที่มาของความรุนแรง แน่นอนว่า ความเข้าใจต่อเรื่องหนึ่งๆ ควรเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ลงลึกและรอบด้าน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และ มนุษย์กรุงเทพฯ บอกว่า

“เป็นหนึ่งเสียงเล็กๆ ที่อยากช่วยลดปัจจัยที่พาสังคมไทยไปสู่ความรุนแรง”

ข้อมูลหนังสือ