หนึ่งสาวใช้ หนึ่งนีกประดิษฐ์ หนึ่งจิตกร หนึ่งนักฆ่า หนึ่งฆาตกร

ในสาธารณรัฐดัตซ์อันรุ่งเรือง ยุคทองของพาณิชยนิยมแห่งศตวรรษที่ 17

การกลับมาอีกครั้ง เรมบลังด์ จิตกรชื่อก้องและเชริม สาวใช้ผู้อยากรู้อยากเห็น กับ การเดินทางครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของประเทศนี้ไปชั่วนิรันดร

ข้อมูลหนังสือ