"พวกเขาก็ทำให้ผมเข้าใจว่าการรับรู้ความจริงของโลกใบนี้ผ่านผัสสะ โดยเฉพาะการมองเห็นและการได้ยินของเราอาจมิได้ถูกจำกัดหรือควบคุมด้วยลักษณะทางกายภาพและชีววิทยาเพียงอย่างเดียว ระบบของเหตุผลต่างหากที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นหรือได้ยินอย่างพวกเขา การที่ผมไม่ได้เห็นดวงดาวแบบเดียวกับพวกเขา หรือไม่อาจรับฟังเสียงหิมะตกได้ มันอาจไม่ได้หมายความว่าดาวเหล่านั้นหรือเสียงหิมะนั้นจะไม่มีอยู่จริง"

"ชีวิตสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญกับการเห็นและการถูกเห็น คนมากมายที่เราพบเจอในพื้นที่สาธารณะจึงล้วนเป็นคนแปลกหน้าอันคุ้นเคยกับพวกเรา"

ข้อมูลหนังสือ