การเป็นศิลปะของภาพยนตร์ และการที่ภาพยนตร์กลายเป็นศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะโชคช่วย หรือเกิดขึ้นมาได้เพราะความเป็นอัจฉริยะซึ่งอยู่ใน 'ดีเอ็นเอของภาพยนตร์' การสถาปนาความเป็นศิลปะของภาพยนตร์เป็นผลิตผลทางประวัติศาสตร์ที่ต้องผ่านการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นศิลปะ ความเป็นศิลปะในภาพยนตร์จึงไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อหา และเทคนิคของภาพยนตร์นั้นๆ แต่ยังอยู่ที่กรอบความคิดในการจัดระเบียบทางศิลปะอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
  • ผู้เขียน: ธนา วงศ์ญาณณาเวช
  • สำนักพิมพ์: พารากราฟ
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2563
  • ISBN: 9786165658164