เรามีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากสัตว์อื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่เพราะเราฉลาดกว่า เก่งกว่า ใช้มือได้ดีกว่าเท่านั้น แต่เรายังเป็นสัตว์ที่รักกันมากที่สุด เชื่อใจกันมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีสัตว์ชนิดไหนๆ ในโลกเคยเป็นมาก่อน และเพราะความรักระหว่างพวกเรานี้เองที่สร้างโลกศิวิไลซ์อย่างในทุกวันนี้

มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ไหนๆ ในโลกต่างก็พูดได้? ทักษะที่ซับซ้อนนี้พบได้ในคนทุกแห่งไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ห่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ แค่ไหนก็ตาม ขึ้นชื่อว่าคนก็จะต้องมีภาษาพูด วัฒนธรรมที่ไม่มีภาษาเขียนไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ทุกวัฒนธรรมต้องมีภาษาพูด คำถามคือ ภาษาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

จมูกของเราอาจจะรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก เมื่อพูดถึงเรื่องของความรัก เรามักจะมองว่าเป็นเรื่องของหัวใจ ที่ผ่านมาหลายพันปี คิวปิดจึงแผลงศรเข้าที่หัวใจมาตลอด แต่งานวิจัยระยะหลังบ่งว่าคิวปิดอาจจะเล็งผิดที่ เพราะตำแหน่งที่ควรจะเล็งจริงๆ ไม่ใช่หัวใจแต่เป็นจมูกของเรา

เรื่องราวการค้นพบกลไกของมนุษย์ที่เพศเปลี่ยนแปลงได้เหล่านี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำเราไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศของมนุษย์มากขึ้น เราจะเข้าใจที่มาของความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศอะไรได้มากขึ้น ทำไมผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชาย ทำไมผู้ชายบางคนถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง และทำไมคนอีกมากจึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศที่ถูกขังอยู่ในร่างกายของเพศตรงข้าม

ข้อมูลหนังสือ