หากแดดอ่อนอุ่น ยังกระจายแสงในวันพรุ่งนี้

หากนกยังร้องเพลงทุกเช้า ด้วยเสียงที่ไพเราะของมัน

โดยไม่สนใจว่าวันนั้นทั้งวัน จะเป็นวันที่ดีที่สุดหรือไม่

เราก็ต้องรู้จักอวยพรให้ตัวเอง ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะงดงามเช่นกันว่า

ปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของเรา

ข้อมูลหนังสือ

  • ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุด
  • ผู้เขียน: ปะการัง
  • สำนักพิมพ์: เช้าวันอาทิตย์
  • จำนวนหน้า: 169 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786165655194