เรื่องเล่าหรือนวนิยายของ ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี ในสมัยที่เขายังเป็นนักเขียนหนุ่มมักเป็นเรื่องโรแมนติกผสมกับเรื่องเพ้อฝัน พอมีอายุมากขึ้นเขากล้าเขียนในลักษณะการทำนายหรือการพยากรณ์มากขึ้น เรื่อง ความฝันของคนไร้สาระ ก็อยู่ในกรณีนี้ เขาเขียนถึงแรงบันดาลใจอันเกิดจากความนึกคิด หรือจินตภาพของยุคทอง ความสูญเสียความกลมเกลียวของมนุษยชาติซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของพวกเขา แต่เขายังเชื่อ-หรือหวัง-ว่าความกลมเกลียวตามสัญชาติญาณของมนุษย์อาจจะกลับคืนมาด้วย ความเมตตาสงสารแบบชาวคริสต์และความรักในมนุษย์ที่กำลังเป็นทุกข์ นวนิยายสั้นๆ เรื่องนี้แสดงภาพในอุดมคติทางจิตใจและศาสนาของผู้เขียนที่แสดงออกมาในรูปแบบที่ซาบซึ้งใจและ "แปลกประหลาด" กว่าที่ปรากฏในงานอื่นๆ ของเขา

- ศ.ศุภศิลป์

ข้อมูลหนังสือ

  • ความฝันของคนไร้สาระ (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: The Dream Of Ridiculous Man
  • ผู้เขียน: Fyodor Dostoevsky
  • ผู้แปล: ศ.ศุภศิลป์
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786165654234