"บุคคลเช่นเพลโตนั้นสำคัญและจำเป็นอย่างที่สุดสำหรับทุกวันนี้"

- อแล็ง บาดียู

รีพับลิก คือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเพลโตที่เป็นรากฐานแห่งปวงปรัชญาตะวันตก ซึ่งมีเนื้อหาลึกซึ้งครอบคลุมทั้งแนวคิดจริยศาสตร์ ญาณวิทยา ทฤษฎีการเมือง และจนถึงศาสนา ถือเป็นสุดยอดวรรณกรรมที่ยังส่งทอดอิทธิพลความคิดมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • รีพับลิก: ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Republic
  • ผู้เขียน: Plato
  • ผู้แปล: เวธัส โพธารามิก
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 720 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 9786165651189