รวมเรื่องสั้นโดยฮารูกิ มูราคามิ

‘วันเหมาะเจาะสำหรับจิงโจ้’ เป็นรวมเรื่องสั้นที่ตีพิมพ์ในนิตยสารรายเดือนอย่างต่อเนื่องร่วมสองปี สะท้อนความคิด ความรู้สึกในแต่ละเดือนขณะเขียน ‘บางครั้งก็สนุกสนาน บางครั้งอึดอัดกลัดกลุ้ม’ ตามที่ผู้เขียนว่าไว้ ดังนี้บรรยากาศและอารมณ์ของแต่ละเรื่องจึงกระจัดกระจายหลากหลาย ขึ้นบ้าง ลงบ้าง เช่นเดียวกับชีวิตของคนทุกคน

พอเป็นเรื่องแต่งที่ดูจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงในทางใดทางหนึ่ง อาจทำให้อดไม่ได้ที่ระหว่างอ่าน จะเกิดการคาดเดาว่าผู้เขียนแอบซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนไว้โดยใช้กลวิธีทางการเขียนอันแยบยล ซึ่งทำให้การอ่านท้าทาย สนุกยิ่งขึ้น เช่น เราชอบที่จะมองว่าเรื่อง ‘ความรุ่งเรืองและล่มสลายของขนมทงการิยาคิ’ เป็นการเล่าเหน็บแนมการตัดสินรางวัลวรรณกรรม รวมถึงแวดวงวรรณกรรมที่เคยถกเถียงกันว่าผลงานของมูราคามิถือเป็นวรรณกรรมหรือไม่

-จากสำนักพิมพ์

ข้อมูลหนังสือ