นวนิยายร่วมสมัยจากนักเขียนอิตาลีดาวรุ่งฝีมือเยี่ยม

นวนิยายเจาะแก่นกลางชีวิตสมรส ความซื่อสัตย์ซึ่งต้องรักษา ที่มาแห่งการนอกใจ หนทางประคับประคอง ทางออกเพื่อการดำรงอยู่ เคียงคู่กันต่อไป

หรือว่าความไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา

คือการซื่อสัตย์ต่อตัวเธอเอง?

นวนิยายว่าด้วยความรัก ความสัมพันธ์ และความปรารถนา

คาร์โลกับมาร์เกริตา สามีภรรยาช่วงวัยสามสิบ ความรัก มีให้กันเสมอมา ความสัมพันธ์ อบอุ่นแน่นเหนียว จนกระทั่งความปรารถนาย่างก้าวเข้ามาพิสูจน์

ผลงานของนักเขียนอิตาลี ผู้เขียน ‘สำนึกของช้าง’ และ ‘...ในที่รโหฐาน’

ข้อมูลหนังสือ