ขอเชิญนักอ่านมาจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับเนื้อหามาเฝ้าดูการก่อตัวขึ้นของเรื่องมาลองตอบคำถามว่า 'นี่ใช่เรื่องสักเรื่องหนึ่งไหม'

เพราะเรื่องจะเป็นเรื่องหรือไม่ นอกจากการจัดวางจากผู้เขียน เรื่องจะเป็นเรื่องหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับการเสพรับของผู้อ่านด้วย

ข้อมูลหนังสือ