เรื่องที่ดูเผินๆ คล้ายเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อเพ่งพิจอย่างจริงจังแล้วกับซ่อนซุกปัญหาใหญ่โตเอาไว้ ในช่วงเวลาเฉพาะกาล

สำหรับผมแล้วการเขียนคอลัมน์เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่น่าสนใจ เพราะในฐานะคนเขียนผมต้องพยายามสื่อสารทำความเข้าใจกับคนอ่าน คนอ่านที่ไม่ได้จงใจเลือกอ่านงานเขียนของผม แต่เป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งที่บังเอิญเปิดหนังสือพิมพ์มาเห็นข้อเขียนของผมเข้า แล้วก็เลยอ่าน แล้วส่วนใหญ่พออ่านแล้วก็คงตกใจกับข้อเขียนของผม คนเขียนที่ทำหน้าที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเขียนที่มาจากสายวรรณกรรม พูดง่ายๆ ก็คือ มาจากโลกที่คนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่รู้จัก - ผมชอบไอ้ความรู้สึกอันนี้

ข้อมูลหนังสือ