ตัวข้าอาจเป็นมนุษย์ผู้ว่างเปล่าไร้แก่นสาร ทสึคุรุคิด แต่เพราะไร้แก่นสารเช่นนี้ จึงมีผู้คนมาพบแหล่งพักพิง แม้อาจจะเพียงชั่วคราว เหมือนนกหากินกลางคืนผู้เดียวดายพบที่พักผ่อนปลอดภัยในเวลากลางวันใต้หลังคาอาคารร้างไร้ผู้คน นกเหล่านั้นคงชื่นชอบสถานที่ว่างเปล่าอันมืดสลัวและเงียบเชียบนั้น ถ้าอย่างนั้นทสึคุรุอาจจะควรยินดีที่ตนเองว่างเปล่า

ข้อมูลหนังสือ

  • ชายไร้สีกับปีแสวงบุญ
  • แปลจากหนังสือ: Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage
  • ผู้เขียน: Haruki Murakami
  • ผู้แปล: มุทิตา พานิช
  • ออกแบบปก: Dear Reader
  • สำนักพิมพ์: กำมะหยี่
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กรกฎาคม 2563
  • ISBN: 9786165630108