‘วรรณกรรมดิสโทเปีย’ ตามแนวคิด ‘จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกนาซีเป็นฝ่ายชนะสงคราม’
แสดงให้เห็นถึงโลกภายใต้อำนาจเผด็จการที่หลอนลวง
ความยึดมั่นในลัทธิบุคลาธิษฐานแบบหูหนวกตาบอดต่อความเป็นจริง

สวัสดิกะไนท์ (Swastika Night) นิยายของแคทธารีน เบอร์เดกิน (Katharine Burdekin)
นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ผู้เขียนวรรณกรรมเชิงคาดการณ์ถึงโลกอนาคต
สตรีนิยม จิตวิญญาณ และวรรณกรรมเยาวชน

ข้อมูลหนังสือ

  • สวัสดิกะไนท์
  • แปลจากหนังสือ: Swastika Night
  • ผู้เขียน: Katharine Burdekin
  • ผู้แปล: ไพรัช แสนสวัสดิ์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 372 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2565
  • ISBN: 9786165620413