...เขาไม่ใช่เทพ ความงมงายในการเทินทูนเขา

เกิดมาจากความกลัว กลัวความตาย...กลัวทรราช

ในหมู่คน...แต่ความกลัวทั้งหมดคือความต่ำช้า

ความงมงายที่เกิดมาจากความกลัวก็ต่ำช้า

และคนที่ความงมงายเทิดทูนขึ้นก็ต่ำช้าเช่นกัน

ซาฮาโตโพล์คไม่ใช่เทพเจ้า แต่เป็นปุถุชนธรรมดา

และในหลายด้านเลวยิ่งกว่าสัตว์...

...อาณาจักรสูงส่งนี้สร้างขึ้นมาบนคำโป้ปดมดเท็จ

ความโหดร้ายและความต่ำช้าเลวทราม...

ข้อมูลหนังสือ

  • ซาฮาโตโพล์ค
  • แปลจากหนังสือ: Zahatopolk
  • ผู้เขียน: Bertrand Russell
  • ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 108 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2565
  • ISBN: 9786165620338