นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด ลักลั่น และน่าฉงนฉงายดีทีเดียว ที่งานประพันธ์ในรูปแบบคติพจน์ที่ขึ้นชื่อว่าหนักแน่น ดิ่งลึก และมีความเป็นนามธรรมสูงขนาดนี้ จะถูกเขียนขึ้นในช่วงที่ว่ากันว่าคาฟคามีความสุขมากที่สุดในชีวิต ... บางทีอาจเป็นเพราะความสุขสงบทั้งภายในและภายนอกที่คล้ายกับสมาธินี่กระมัง ที่เนรมิตให้ คาฟคาสามารถประพันธ์งานทางความคิดที่มีลักษณะเป็นปรัชญา (ทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ) ชิ้นเดียวในชีวิตเขาขึ้นมาได้ 

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกปรัชญาขนาดสั้น ว่าด้วยภาพสะท้อนของบาป, ความหวัง, ความทุกข์ทรมาน และหนทางที่แท้จริง
  • แปลจากหนังสือ: The Zürau Aphorisms
  • ผู้เขียน: Franz Kafka
  • ผู้แปล: รัฐพล เพชรบดี
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 138 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786165620314