'Hidden Agenda' หรือ 'วาระสมติ' คือการเปิดพื้นที่สำหรับวัฒนธรรมการวิจารณ์ ความเชื่อ และข้อเสนอบางประการที่อาจไม่ได้รับโอกาสในพื้นที่กระแสหลัก เป็นหนังสือรวมบทความ และเรื่องแต่ง เป็นหนังสือที่ให้พื้นที่บทความวิชาการนอกขนบ และเป็นพื้นที่สำหรับเรื่องแต่งที่ไร้ขอบเขตทางวรรณกรรม

ข้อมูลหนังสือ

  • วาระสมมติหมายเลข 02 ว่าด้วย The King and I
  • ผู้เขียน: หลายคนเขียน
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2564
  • ISBN: 9786165620260