“พวกเขาเป็นดั่งสัตว์ที่ครอบครองความเคว้งคว้างว่างเปล่าเอาไว้ ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ยังหลงเหลือ ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง แต่เหตุใด ดวงตาข้าจึงต้องสนอกสนใจการดัดแปลงส่วนหนึ่งในพวกเขาให้กลายเป็นสัตว์ประเสริฐสูงส่ง ความสูงส่งสำคัญอันใดต่อข้านัก? เป็นไปได้หรือไม่ที่สัตว์ทั้งหลายจะยังคงมีชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่า และได้รับความเจริญรุ่งโรจน์ตามแบบฉบับของมันไปพร้อมกัน”

ข้อมูลหนังสือ

  • เสียงพายุเหมันตฤดู และการเริงรำครั้งสุดท้าย
  • ผู้เขียน: สุขพงศ์ คหวงศ์อนันต์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2564
  • ISBN: 9786165620253