แนวความคิดของกรัมซี่นั้น 'ทรงพลัง' และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษา 'เชิงวิพากษ์' กล่าวคือ ความคิดทางการเมืองและสังคมของกรัมชี่นั้น มีความสำคัญยิ่งในการเป็นเครื่องมือเผยให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจนำ ที่ยึดโยงและครอบงำชีวิตทางสังคมและการเมืองของเราในแง่มุมต่างๆ การศึกษาแนวคิดของกรัมชี่ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงอำนาจระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ได้ และแน่นอน การทำความเข้าใจรูปแบบของอำนาจนำในมิติต่างๆ นั้นย่อมมีประโยชน์มากกว่าเพียงการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความใคร่รู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่การทำความเข้าใจอำนาจนำย่อมนำไปสู่หนทางของการต่อต้าน / ขัดขืน เพื่อนำไปสู่การต่อสู้เพื่อปลดแอกมนุษย์จากอำนาจครอบงำในมิติต่างๆ ได้ในท้ายที่สุด 

- บางส่วนจาก คำนำผู้เขียน

ข้อมูลหนังสือ

  • บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่
  • แปลจากหนังสือ: a Survey Of Gramsci's Political Thought
  • ผู้เขียน: วัชรพล พุทธรักษา
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786165620178