แม้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะจบลงที่รัฐประหาร 2549 แต่ประเด็นสำคัญของผู้เขียนคือ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของการท่องเที่ยวที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยผ่านสถานภาพของชนชั้นในสังคม อำนาจเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเดินทางและเข้าถึงสถานที่ต่างๆ หรือเรียกได้ว่า ยิ่งมีอำนาจเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไกลและทั่วถึงเท่านั้น

- บางส่วนจาก บทกล่าวนำ

ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ

การที่รัฐเร่งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างถนนและสถานที่ราชการ เพื่อเข้าไปควบคุมความมั่นคงในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการให้นโยบายจิตวิทยาเอาใจประชาชนที่เคยถูกกดขี่มาตลอด กลไกสำคัญก็คือหน่วยราชการที่ทำหน้าที่บังคับบัญชาการควบคุมในระดับภาค ... มีการแนะนำให้รู้จักและท่องเที่ยวต่างจังหวัดๆ รวมไปถึงแนวโน้มที่จะชูแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ากับโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์แบบอนุรักษนิยมในยุคนี้ การท่องเที่ยวจึงอยู่ภายใต้บริบททางการเมืองอย่างเข้มข้น

- บางส่วนจาก บทที่ 4 รายได้จากสงคราม และการกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ
  • ผู้เขียน: ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786165620130