วิธีวิทยาที่ร็องซีแยร์ใช้ในการศึกษาการเมือง/ความเป็นการเมืองคือการทำให้เป็นปัญหา การตั้งคำถาม หรือการไม่เห็นด้วยกับระบบที่ดำรงอยู่ ด้วยการให้ความสนใจศึกษาสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ขาดหายไป สิ่งที่ถูกสลับที่สลับทาง สิ่งที่ไม่มีเสียง ไม่มีพื้นที่ หรือก็คือ 'ส่วนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน' ของระบบนั้นเอง 

- บางส่วนจาก ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์

สำหรับร็องซีแยร์ การปลดปล่อยมวลมนุษย์ที่แท้จริงคือการยืนยันตอกย้ำเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกคนส่วนเป้าหมายในงานศึกษาของร็องซีแยร์อยู่ที่การฟื้นฟูการเมืองให้กลับมาเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของทุกคน 

- บางส่วนจาก ป.ล. เข้าใจร็องซีแยร์ (P.S. Understanding Ranciere)

ข้อมูลหนังสือ

  • ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์
  • แปลจากหนังสือ: The Political Thinking of Jacques Ranciere
  • ผู้เขียน: ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786165620123