รวมเรื่องสั้นชุดนี้เขียนขึ้นด้วยคำถามถ้ามีเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพความคิดทั้งหลายในหัวของเราเกิดเป็นภาพฉายขึ้นมาให้คนอื่นๆ เห็นโลกเราจะเป็นอย่างไร

โดยตัวของเทคโนโลยีเองแล้วมันคงไม่แยกแยะเรื่องต่างๆ ว่าดีหรือเลว แต่คนใช้พึงเป็นผู้แยกแยะว่าจะใช้มันไปในทางใด

มนุษย์มีมาตรวัดความดีเลวต่างกันไม่ว่าวันนี้หรือเมื่อไร มาตรฐานลดหลี่นกันไป ไปว่าในยุคสมัยใดล้วนมีคนดีมาก ดีน้อย ไม่ดี

โลกเป็นเช่นนั้นเสมอโลกในยุคเช่นนั้นเสมอโลกในยุคก่อนหน้าเรายุคของเรา หรือหลังจากนั้น

- บางส่วนจาก คำนำผู้เขียน

ข้อมูลหนังสือ