หนังสือ ยกระดับภาวะผู้นำ เล่มนี้ เป็นผลงานเล่มใหม่ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและนักเขียนหนังสือขายดีระดับโลก จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ แนะวิธีเร่งการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเข้มข้น รวมทั้งให้พิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการแบ่งปันเรื่องราวการยกระดับภาวะผู้นำ คำแนะนำในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เห็นความแตกต่างของมุมมองและทัศนคติระหว่างผู้นำทั่วๆ ไป กับ “ผู้นำของผู้นำ” ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ยกระดับภาวะผู้นำ
  • แปลจากหนังสือ: Leadershift: The 11 Essential Changes Every Leader Must Embrace
  • ผู้เขียน: John C. Maxwell
  • ผู้แปล: ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ
  • สำนักพิมพ์: Nation Books
  • จำนวนหน้า: 290 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2563
  • ISBN: 9786165158183