ทุกธุรกิจถูกดิสรัปต์จนปั่นป่วน

ทางใดจะช่วยให้ "เปลี่ยนให้โต GO! ให้สุด" ได้ล่ะ ยุคนี้ก็ต้อง "กลยุทธ์ดิจิทัล" สิ สุนิล คุปตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ดิจิทัล อาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด และที่ปรึกษาบริษัทระดับโลกหลายแห่งถอดบทเรียนจากงานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทชั้นนำ มานำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ชวนติดตามธุรกิจที่เคยดี แต่มาชะงัก ธุรกิจที่ควรก้าวหน้า ควรโต แต่ไม่โต ถึงไม่ถดถอยนั่นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตาม การขยายขอบเขตธุรกิจแบบที่แอมะซอนทำสำเร็จ เริ่มด้วยวิธีคิดเช่นไร การเปลี่ยนสินค้าเดิมให้กลายเป็นสินค้าใหม่แบบที่อะโดบีทำสำเร็จทำได้จริงหรือ และทำได้อย่างไร การเปลี่ยนลูกค้าที่เลิกสนใจคุณให้กลายเป็นลูกค้าที่รักคุณที่สุด ทำได้จริงๆ

"เปลี่ยนให้โต GO! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล" มีคำตอบ!!

ข้อมูลหนังสือ

  • เปลี่ยนให้โต GO! ให้สุดด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล
  • แปลจากหนังสือ: Driving Digital Strategy
  • ผู้เขียน: Sunil Gupta
  • ผู้แปล: ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ
  • สำนักพิมพ์: Nation Books
  • จำนวนหน้า: 278 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786165157490