หนังสือ ออกแบบเส้นทางชีวิตด้วยวิธีคิด 15 ขั้น เล่มนี้ แปลจากเรื่อง Finding Your Element ได้ถอดแนวคิดจากหนังสือเล่มแรกเป็น 15 แบบฝึกหัดพร้อมตัวอย่างและคำอธิบาย เปรียบเสมือนบันไดความคิดที่ชวนให้เราค่อยๆ ก้าวตามไปเพื่อหาคำตอบว่าเราจะค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองได้ด้วยวิธีไหนและอย่างไร เพื่อสร้างแผนผังความคิดที่เป็นรูปธรรมในการสำรวจเส้นทางและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของชีวิต

เพราะชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรง มันไม่หยุดนิ่งและปรับเปลี่ยนได้ตลอด ชีวิตของเราไม่ได้มีเส้นทางเดินเพียงแค่สายเดียว เราทุกคนต่างมีทางเลือกเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะกล้าสลัดความกลัวแล้วออกผจญภัยครั้งใหม่เพื่อตามหาตัวตนที่แท้และความฝันของเราหรือเปล่าเท่านั้น ถึงเวลาออกไปตามหาเส้นทางชีวิตเพื่อเติมเต็มฝันแล้วล่ะ

ข้อมูลหนังสือ

  • ออกแบบเส้นทางชีวิตด้วยวิธีคิด 15 ขั้น
  • แปลจากหนังสือ: Finding Your Element
  • ผู้เขียน: Ken Robinson, Ph.D. ,Lou Aronica
  • สำนักพิมพ์: Nation Books
  • จำนวนหน้า: 268 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786165157476