คนช่างฝันกับคนที่ทําฝันให้กลายเป็นจริงได้แตกต่างกันตรงไหน? ดร.จอห์น แม็กซ์เวลล์ นักเขียนชื่อดังบอกว่า คําตอบนั้นอยู่ที่การตอบคําถาม 10 ข้อภายในหนังสือเล่มนี้ให้ได้ มันเป็นคําถามที่ง่ายๆ แต่มีอานุภาพอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะละทิ้งความฝันเดิมๆ ของตัวเองไปแล้ว หรือกําลังมองหาความฝันใหม่ หนังสือ ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน จะบอกแผนการทีละขั้นตอน ซึ่งคุณลงมือทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่คุณจะได้มองเห็น ได้เป็นเจ้าของ และก้าวไปให้ถึงความฝันนั้นได้ ดร.แม็กซ์เวลล์ นําประสบการณ์ 40 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านผู้นํามาช่วยคุณ โดยอาศัยคําถามสิบข้อที่ผู้ประสบความสําเร็จทุกคนต้องตอบให้ได้ 

ที่สําคัญยิ่งกว่านั้น ดร.แม็กซ์เวลล์ ยังช่วยให้คุณตอบคําถามเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังบอกเคล็ดลับการตัดสินใจที่ดี ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้คุณทําฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ “การมีความใฝ่ฝันถือเป็นเรื่องดี แต่การจะทําฝันให้กลายเป็นความจริงได้นั้น เรื่องนี้แตกต่างกัน” แม็กซ์เวลล์กล่าว “ถ้าคุณเต็มใจจะนําฝันนั้นมาตรวจสอบ มาลองสํารวจความเป็นไปได้ของมัน แล้วทําทุกอย่างเพื่อตอบคําถามทั้งสิบข้อภายในเล่มให้ได้ คุณจะมีโอกาสมากจริงๆ ครับที่จะได้เห็นฝันนั้นกลายเป็นจริง” อย่าปล่อยให้โชคชะตากําหนดความฝันของคุณไว้ นี่เป็นหนังสือที่ห้ามพลาดเด็ดขาด มันช่วยตัดสินได้ว่า คุณจะรุ่งโรจน์หรือว่าล้มเหลว

ข้อมูลหนังสือ

  • ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน
  • แปลจากหนังสือ: Put Your Dream to The Test
  • ผู้เขียน: John C. Maxwell
  • ผู้แปล: ปณต
  • สำนักพิมพ์: Nation Books
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — พฤษภาคม 2563
  • ISBN: 9786165157117