อิคิไก คือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเรา เป็นสิ่งผลักดันให้คุณอยากตื่นนอนขึ้นมาทุกเช้า และเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณมีความหมาย ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า ทุกคนล้วนมีอิคิไกของตัวเอง นอกจากนี้ คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่บรรดาชาวบ้านอายุยืนมากที่สุดในโลก ยังบอกอีกว่า การค้นพบอิคิไกของตัวเองคือหัวใจสําคัญที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นและมีความสุขยิ่งขึ้น อิคิไกยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นมากมายยังคงทํางานต่อไป แม้อยู่ในวัยเกษียณ ผู้คนเหล่านี้ได้พบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตตัวเอง และแม้จะยังคงทํางานมากมาย พวกเขาก็ยังคงมีความสุข

ผู้เขียนยังศึกษาวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่อายุยืนมากๆ เพื่อค้นหาว่า บุคคลเหล่านี้รับประทานอะไร ทํางานอย่างไร ออกกําลังกายแบบไหน อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร และที่สําคัญคนอายุยืนเหล่านี้ค้นพบอิคิไกของตัวเองได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ