Watership Down ยุทธการทุ่งวอเตอร์ชิป สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกที่โลกรักและยกย่อง วิถีแห่งกระต่ายที่อาจกลายเป็นไลฟ์โค้ชบทใหม่ให้กับมนุษย์ต้องเรียนรู้บูรณาการผ่านวิถีแสวงสันติในทุ่งสงคราม แปลโดย สุดจิต ภิญโญยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ