เฮมิงเวย์กวาดต้อนอัญมณีแห่งท้องทะเลมาปล่อยในหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า เสนอสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจิตวิญญาณมนุษย์ควรได้รับ The Old Man and the Sea จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของชายชราเด็กหนุ่ม ปลายักษ์ ฝูงฉลาม และทะเลที่เวิ้งว้าง แต่เป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งในโลกทีเดียว

ข้อมูลหนังสือ