แม่ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั่วทุกมุมโลก แม้ชนชั้นปกครองจะครอบงำความคิดเพียงใด แต่ถ้าหากหลักการนั้นเป็นไปเพื่อการกดขี่และอยุติธรรมแล้ว การต่อสู้เพื่อสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ของมวลชนก็จะเกิดขึ้นแม้แต่ผู้ไม่รู้หนังสือ เช่นเดียวกับ แม่ ในวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ของ แม็กซิม กอร์กี้ เล่มนี้

และในท่ามกลางสายธารแห่งการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นของมหาชนคนงานประชาชาติใด แม่ เป็นนวนิยายที่ไม่อาจจะขาดไปเสียได้ เพราะ แม่ ไม่ได้เป็นแม่เฉพาะของคนงานรัสเซียเท่านั้น หากยังเป็น แม่ ของคนงานทั่วทั้งโลกนี้

ข้อมูลหนังสือ