รวมเรื่องสั้นเล่มเดียวของ จอห์น สไตน์เบ็ค นักเขียนรางวัลโนเบล ประกอบด้วยเรื่องสั้น 11 เรื่อง สะท้อนชีวิตชาวไร่และผู้คนในแถบเทือกเขาสลีนัส ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและไขว่คว้าหาชีวิตที่ดีกว่า ท่ามกลางแวดล้อมของท้องไร่ หุบเขาและแม่น้ำอันเป็นฉากชีวิตที่สไตน์เบ็คคลุกคลีและถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก หลายๆเรื่องสไตน์เบ็คเขียนอย่างสรวลเส เสียดสี ประชดประชัน และจบลงอย่างเหนือความคาดหมาย

ข้อมูลหนังสือ