รวมเรื่องสั้นในยุคเริ่มแรกของเฮมิงเวย์ ว่าด้วยชายชราที่เดินทางรอนแรมท่ามกลางสงครามกลางเมืองสเปน ก่อนจะไปหยุดพักลงตรงที่สะพานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลหนังสือ