รวมเรื่องสั้นในชุดนี้ มีหลายเรื่องที่มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องว่า เป็นเรื่องสั้นที่ดีที่สุดของ เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์

อาทิ หิมะแห่งคิลิแมนแจโร (The Snow of Kilimanjaro) เรื่องสั้นขนาดยาวที่เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เลือกใช้ภูเขาคิลิแมนแจโร

และซากเสือดาวที่แห้งกรัง บนยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา เป็นสัญลักษณ์ซึ่งชวนให้ตีความถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่

ข้อมูลหนังสือ