แน่นอน การที่เด็กเล็กๆ คนหนึ่งหนีออกจากบ้านไปนั้นย่อมมีอันตรายอยู่รอบด้าน นี่คือความเป็นจริงในสังคมที่มนุษย์มีความโหดเหี้ยมในสันดาน จนแม้แต่เด็กเล็กๆ บริสุทธิ์น่ารักน่าเอ็นดูก็มิวายตกเป็นเหยื่อในความใจเหี้ยมนั้น แต่ในสังคมบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าออกจะมีความคิดแปลกๆ ว่าเด็กอย่างชาร์ลีนี้โชคดี เพราะเขาได้พบอิสรภาพ ได้สัมผัสความลำบากอันเป็นบทเรียนของชีวิต ได้มีประสบการณ์ซึ่งหายากในชีวิต ในบ้าน และในโรงเรียน และอาจจะได้พบความฝันของตนกลายเป็นความจริงขึ้นมาบ้าง แม้เพียงชั่วครู่ชั่วยาม นี่คือสิ่งที่มีค่าทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ข้อมูลหนังสือ