อีเดียด THE IDIOT หนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิคของดอสโตยเยียฟกี้ 'อี เดียด' เป็นเรื่องราวของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่เคารพความเป็นคนของตนเอง แม้จะถูกประณามหยามเหยียดเช่นไร เป็นผลงานที่ดอสโตยเยียฟกี้เขียนขึ้นในช่วงท้ายๆของชีวิตการประพันธ์ อันเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตและความคิดของเขานิ่งและสงบอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ