รวบรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับกรอบความเชื่อในเลบานอน ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งเรื่องสิทธิสตรี การเมืองการปกครอง ศาสนจักร เพื่อปลดปล่อยชาวเลบานอนออกจากความเชื่ออันไม่เป็นธรรมและกดขี่ หนังสือเล่มนี้จึงถูกต่อต้านจากสาธารณะโดยเฉพาะจากบาทหลวงและชนชั้นผู้ปกครอง มีการสั่งห้ามจำหน่ายและเรียกเก็บนำมาเผากลางกรุงเบรุต และขับ คาลิล ยิบราน ออกจากศาสนจักร ทั้งบีบให้เนรเทศเขาออกจากประเทศเลบานอน

ข้อมูลหนังสือ